Välkommen till Mitt24

Mitt24 är en kommunikationsplats som erbjuder förskola och föräldrar ett enkelt sätt att utbyta information och kommunicera med varandra. Mitt24 är en strukturerad och lättanvänd kommunikationsplats som effektiviserar informationsflöden och dokumentation om förskolans verksamhet.

  • Öppet dygnet runt
  • Kalender - med kom ihåg-funktion
  • Veckoinformation och dagboksinlägg
  • Automatisk information via e-post och SMS
  • Omsorgsförfrågan - skapar tillfälliga scheman vid klämdagar och lov
  • Dokumentation - bilder, filmer och dokument med mappsystem
  • Portfolio för varje barn
  • Veckans matsedel
  • Gästbok

För mer information se vår webbsida eller kontakta Nova Software: info@novasoftware.se.

Bild01

Bild02

Bild03

Bild04

Bild05

Bild06

Bild07

Bild08

Bild09

Bild10

Bild11

Bild12